Audi

När August Horsch inte längre var välkommen på företaget Horsch valde han att skapa ett eget bilmärke. Många bilmärken har sitt ursprung från grundarnas namn vilket även August först ville att hans bilmärke skulle ha. Men då han inte hade rättigheterna till detta namn fick han välja ett annat namn. Det blev hans son som kom med det vinnande förslaget ”Audi” som på latin betyder ”Att höra”.

Audi

År 1909 grundades därmed Audi. Däremot skulle relationen till företaget Horsch inte vara över för evigt. Redan 1932 sammanslogs fyra tyska biltillverkare DKW, Wanderer samt just Audi och Horsch. Namnet blev Auto Union. Som märke tog man det emblem som Audi hade d.v.s. de fyra sammanlänkade ringarna.

AudiCa 30 år senare togs nästa steg i utvecklingen. Detta då Volkswagen köpte Auto Union år 1964. Företaget köpte även NSU och skapade NSU Auto Union AG. Det skulle dröja till 1985 förrän företaget fick det namn som de har idag – Audi AG. Men Audi AG ingår fortfarande i samma koncern som Volkswagen.

Det var även på 80-talet som inriktningen togs gällande att Audi skulle erbjuda bilar inom premiumklassen. Många anser att det tydligaste och största steget var när Audi Quattro lanserades. Det var en då fyrhjulsdriven sportbil som verkligen fick stora framgångar. Sedan dess har Audi förknippas med premiumbilar, vilket de även velat fokusera sin verksamhet på.